17. august 2018

Besøk Lierlaben – få informasjon om Fjordbyen

Mandag 20. og 27. august er det åpen kontordag på Lierlaben der du kan få mer informasjon om utviklingen av Fjordbyen. Dette gjøres i tråd med kunngjøring for […]
27. juni 2018

I juli starter oppfyllingen av Gilhusbukta

Allerede i løpet av juli starter oppfyllingen av Gilhusbukta. – Med vertikaldrenering kan vi ha byggeklar grunn i Fjordbyen kanskje allerede fra 2022/23, sier Torgeir Finnerud, […]
27. juni 2018

Planprogram for Fjordbyen vedtatt av politikerne

Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltagere, medvirkningsopplegget, alternativer som vil bli vurdert og behov for utredninger. Planprogrammet for områdereguleringsplanen ble vedtatt av […]
31. januar 2018

Får fylle ut i Gilhusbukta

Miljødirektoratet har gitt Gilhusbukta Sjøgrunn AS tillatelse til å fylle ut i Gilhusbukta. Direktoratet har gitt selskapet strenge miljøkrav når de skal fylle ut Gilhusbukta i […]
30. januar 2018

Inngått kontrakter for nytt sykehus i Drammen

Stortinget vedtok i juni 2017 at det bevilges 70 millioner kroner i lån og en samlet låneramme på 8 460 millioner kroner (2017-kroner) til nytt sykehus […]
30. mai 2016

Fjordbyen kommer!

I løpet av april og mai er to viktige milepæler for realisering av Fjordbyen – med nytt sykehus – på plass. Senest 24. mai vedtok Lier […]