10. november 2015

Lager næringsplan for Lier kommune

Lier kommune er i oppstarten av arbeidet med en strategisk næringsplan for Lier kommune. Hensikten er å gi eksisterende næringsliv forutsigbarhet, samtidig som kommunen ønsker å […]