27. april 2016

Anbefaler byliv rundt knutepunktet

Byrommet sør for jernbanestasjonen bør utvikles som et attraktivt torg med holdeplass for lokalbuss/bybane og tilrettelagt for byliv og aktivitet. Det er en av anbefalingene fra […]