30. mai 2017

Innspillsrunden er avsluttet

Fristen for å melde inn innspill til planprogrammet for områdereguleringsplanen på Lierstranda gikk ut 15. august, og nå blir det spennende å gå gjennom innspillene og […]