31. januar 2018

Får fylle ut i Gilhusbukta

Miljødirektoratet har gitt Gilhusbukta Sjøgrunn AS tillatelse til å fylle ut i Gilhusbukta. Direktoratet har gitt selskapet strenge miljøkrav når de skal fylle ut Gilhusbukta i […]
30. januar 2018

Inngått kontrakter for nytt sykehus i Drammen

Stortinget vedtok i juni 2017 at det bevilges 70 millioner kroner i lån og en samlet låneramme på 8 460 millioner kroner (2017-kroner) til nytt sykehus […]