27. juni 2018

I juli starter oppfyllingen av Gilhusbukta

Allerede i løpet av juli starter oppfyllingen av Gilhusbukta. – Med vertikaldrenering kan vi ha byggeklar grunn i Fjordbyen kanskje allerede fra 2022/23, sier Torgeir Finnerud, […]
27. juni 2018

Planprogram for Fjordbyen vedtatt av politikerne

Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltagere, medvirkningsopplegget, alternativer som vil bli vurdert og behov for utredninger. Planprogrammet for områdereguleringsplanen ble vedtatt av […]