13. mars 2019

Satser på byggestart for nytt sykehus til høsten

Forslag til detaljregulering for nytt sykehus i Drammen med Drammen Helsepark har vært gjennom første runde med politisk behandling i Lier. Siden det nye sykehusområdet ligger […]