Næring

Lierstranda og Brakerøya har vært viktige for næringslivet i Drammen og Lier i mange år. Bedrifter som National Industri (ABB) bidro i sin tid sterkt til modernisering av næringslivet i Drammens-området.

Med Fjordbyen ønsker Drammen og Lier å tilrettelegge for bedrifter som tilbyr arbeidsplasser befolkningen i Lier og Drammen etterspør i dag og i årene fremover. I dag pendler 63 prosent av liungene ut av kommunen for å jobbe. I Drammen pendler 45 prosent til jobb andre steder.

I den nye bydelen ønsker vi bedrifter som kan ligge nær boliger, slik at folk kan ha kort vei på jobb. Vi ønsker bedrifter som har nytte av å ligge like ved en jernbanestasjon med mange tog i timen. Og bedrifter som har mange arbeidsplasser slik at så mange som mulig av innbyggerne i Drammen og Lier kan slippe å pendle til jobber i Oslo.

For å nå dette målet snakker vi om veldig mange arbeidsplasser, kanskje så mange som 20 000 innen 2040. Alle skal ikke ligge på Brakerøya og Lierstranda, men mange bør gjøre det for å ha nytte av god vei, kort vei til stasjon og kort vei til sentrum.

På Brakerøya og Lierstranda i dag er det i alt et par tusen arbeidsplasser. Den største bedriften er Bama med sine nesten 500 ansatte. I tillegg er det mange småbedrifter i området, og noen bedrifter som krever mye plass og som skaper tungtransport eller støy. På Brakerøya er det også mye handel, særlig i CC kjøpesenter.

De fleste av bedriftene kan fortsatt være her i mange år, men noen av de som tar størst plass må belage seg på å flytte for at vi skal få til den utviklingen vi ønsker. Det gjelder blant andre ABB og de øvrige bedriftene som holder til i deres lokaler. De må flytte innen 2017 for å gi plass til nytt sykehus. Likeså må tømmertransporten, biloppstillingen og Posten Bring regne med å flytte slik at det blir mulig å utvikle Lierstranda til noe nytt.

Med Fjordbyen ønsker Drammen og Lier å tilrettelegge for bedrifter som tilbyr arbeidsplasser befolkningen i Lier og Drammen etterspør i dag og i årene fremover.