Bolig

Det heter seg at like barn leker best, men i Fjordbyen skal alle barn like å leke. Og boligområder som er tilpasset barn, er også gode for voksne.

Fjordbyen skal tilby urbane boliger som har korte avstander til sentrumsfunksjoner, lek, natur og rekreasjonstilbud. Målet med boligbyggingen i Fjordbyen er en enklere hverdag med kort avstand til hverdagsfunksjoner som skole, barnehage, forretninger og kollektivtilbud.

Fjordbyen skal ha gode boliger til mennesker i alle aldre og livssituasjoner, det skal derfor bygges boliger av ulik type og med ulik størrelse og tetthet:

• Rekkehus – tett/lav utnyttelse
• Kvartalsbebyggelse – høy utnyttelse
• Punkthus/lamellbebyggelse – høy/middels høy utnyttelse

Målet er å skape boliger som passer for folk i alle faser i livet og med ulike økonomiske forutsetninger. Det skal legges særlig vekt på å skape gode boliger og bomiljø for barnefamilier. Det vil komme alle til gode, ettersom boligområder som er tilpasset barn ofte er gode for alle.

Uavhengig av tetthet og utnyttelsesgrad, skal utearealene tilknyttet boligene være av høy kvalitet. De skal passe både for lek, opphold og som møteplasser for barn og voksne. I tillegg skal hver bolig tilby privat uterom, enten som privat hage, balkong eller bakgårdsrom. Bo-områdene skal også være trygge, og skjermet mot trafikk og støy.

Boligutbyggingen i Fjordbyen vil foregå over flere tiår, og skal være et attraktivt valg for boligsøkere i både Oslo- og Drammens-regionen.
Målet er å skape boliger som passer for folk i alle faser i livet og med ulike økonomiske forutsetninger.