20. august 2015

Fjordparken bindes sammen

Med Fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya, vil innbyggerne i både Lier og Drammen få tilbake tilgangen til fjorden. Drammen har allerede sin svært populære elve-og fjordpark. […]
24. september 2015

Planlegger sykehus for fremtiden

Vestre Viken Helseforetak er godt i gang med planleggingen av fremtidens sykehustilbud for befolkningen i Vestre Vikens helseområde. Målet er å kunne sette spaden i jorda […]
25. september 2015

Spennende forslag til nytt knutepunkt

29. september 2015
Nye nettsider

Velkommen til nye nettsider

Velkommen til nye nettsider for Fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya! Målet med nettsiden er å gi deg svar på spørsmål du har om Fjordbyen, og kanskje også gi deg informasjon som du ikke […]
10. november 2015

Lager næringsplan for Lier kommune

Lier kommune er i oppstarten av arbeidet med en strategisk næringsplan for Lier kommune. Hensikten er å gi eksisterende næringsliv forutsigbarhet, samtidig som kommunen ønsker å […]
27. april 2016

Anbefaler byliv rundt knutepunktet

Byrommet sør for jernbanestasjonen bør utvikles som et attraktivt torg med holdeplass for lokalbuss/bybane og tilrettelagt for byliv og aktivitet. Det er en av anbefalingene fra […]