Sentrale aktører

Flere store prosjekter og samarbeidspartnere bidrar i transformeringen og realiseringen av fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya. Nedenfor finner du linker til noen av disse prosjektene.


Lier kommune

Drammen kommune

Nytt Vestre Viken sykehus

Nytt Vestre Viken sykehus er en viktig katalysator og drivkraft for fjordbyen. Prosjektet har egne nettsider der du kan holde deg oppdatert og finne kontaktinformasjon


Buskerudbyen

Buskerudbyen er en viktig aktør og samarbeidsorgan for å styrke jobbingen for raskere reiser og bedre miljø. Vil du vite mer om dette, kan du besøke samarbeidets egne nettsider.


Statens Vegvesen

Statens Vegvesen har ansvaret for å planlegge veiløsningene inn og ut av Fjordbyen.


Eidos Eiendomsutvikling

Eidos Eiendomsutvikling er den største grunneieren på Lierstranda, og eier ca. 400 dekar med beliggenhet ned mot Drammensfjorden, på grensen mellom Lier og Drammen. Selskapet eies av Lier kommune, Drammen Havn og Bane Nor.Eiendom


Drammen Helsepark


Engene 100

Engene 100 er ett av utbyggingsprosjektene i området. Prosjektet har egne nettsider dersom du vil vite mer.


Sektorgruppen

CC varehus pusser opp, og skal åpne i ny drakt til julehandelen 2016. Oppussingen kan du lese om på sektorgruppen sine nettsider.