Planlegger sykehus for fremtiden
24. september 2015
Vis alle

Fjordparken bindes sammen

Med Fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya, vil innbyggerne i både Lier og Drammen få tilbake tilgangen til fjorden. Drammen har allerede sin svært populære elve-og fjordpark. Når Fjordbyen blir en realitet, kan store og små rusle langs elven og fjorden – helt ut til Gilhusodden.

Det lages nemlig en grønnkorridor langs sjøen hele veien fra Fjordparken i vest til Gilhusodden i øst.

– Godt tilrettelagt grønn infrastruktur som nås enkelt fra boligen er bra for folkehelsen, ved at det blir enkelt for flere å komme seg ut, forklarer prosjektleder for Fjordbyen, Jan Moen, i Lier kommune.

Den nye Fjordbyen vil få badeplasser, man vil kunne fiske eller få seg en kaffekopp, og det vil bli anlagt småbåthavn på et egnet sted.

For å sikre forbindelse innover til bygda skal det også anlegges grønnkorridorer på tvers. De kan innehold idrettsanlegg og lekeplasser, men det skal ikke kunne bygges i dem.

Badeplasser og turmål i Lier

Badeplasser og turmål i Drammen

Dette står om grønn og blå infrastruktur i strategisk plattform med masterplan:

  • Det skal etableres offentlig tilgjengelig havnepromenade/park/friområde langs Drammensfjorden som sikrer allmennheten oppholds- og aktivitetsmuligheter ved
    strandsonen.
  • Det skal etableres badeplasser og småbåthavn
  • Det skal etableres sammenhengende, større, attraktive og tilgjengelige grønne områder for rekreasjon, lek og andre aktiviteter.
  • De grønne og blå områdene skal bidra til biologisk mangfold og overvannshåndtering.
  • Det bør vurderes å etablere kanal rundt en ny utfylling i
    Gilhusbukta.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *