Klima og energi

Den enkleste og mest kostnadseffektive måten å kutte klimagassutslipp på er å ikke skape nye.


Dersom veksten i Osloregionen og Drammen/Lier skal fortsette, samtidig med at det kuttes i eksisterende klimagassutslipp, må den nye veksten ha en visjon om «0-utslipp». Derfor ligger målet om en energi- og klimanøytral Fjordby til grunn.

Med utgangspunkt i målet om en energi- og klimanøytral Fjordby har Asplan Viak laget en Energi- og klimautredning på oppdrag fra Lier kommune.

Denne viser hvilke nye løsninger for ny fornybar energi, hvilken infrastruktur, hvilke type bygg og hvilken type personlig transport som må til for å nå målet om en energi- og klimanøytral fjordby.


LENKER:

Les hele miljø- og klimautredningen

Energi- og klimaplanen for Lier kommune

Her er knutepunktutredningen

Her er mulighetsstudiet
Den enkleste og mest kostnadseffektive måten å kutte klimagassutslipp på er å ikke skape nye.