Leve

Enten du er der på jobb, bor der - eller kanskje begge deler - skal det være hyggelig å være i fjordbyen. Et viktig mål er derfor at området skal utvikles på en sosialt, bærekraftig måte.

Fjordbyen vil bli en kompakt bydel, med korte avstander til kultur-, handel- og servicetilbud. Drammen og Lier ønsker å legge til rette for et mangfoldig byliv som inkluderer alle. Det skal være trivelig å oppholde i Fjordbyen. Det betyr blant annet byrom med høy kvalitet, og at gående, syklende og kollektive transportløsninger vil bli prioritert fremfor bil. Skoler og barnehager skal ligge nær grønne områder, og vi planlegger områder til idrettshaller i direkte tilknytning til skole.

Både Drammen og Lier har populære grønt- og friluftsområder, og det skal selvfølgelig også Fjordbyen ha. Den nye bydelen skal ha gode grøntområder til glede for små og store, og det skal være enkelt å komme seg til fjorden og friluftsområdene i Lier og Drammen for øvrig.

Fjordbyen skal også gi sjøfronten tilbake til innbyggerne. En offentlig tilgjengelig havnepromenade, friområder langs fjorden gjennom hele området, badeplasser og småbåthavner vil knytte land og sjø sammen.

Fjordbyen skal også gi sjøfronten tilbake til innbyggerne.