13. mai 2016

Lier går for områderegulering

Kommueplanutvalget i Lier kommune har vedtatt områdereguleringsplan for området fra Gilhus til der det nye sykehuset på Brakerøya planlegges. Valg av plan for fjordbyområdet ble behandlet […]
30. mai 2016

Fjordbyen kommer!

I løpet av april og mai er to viktige milepæler for realisering av Fjordbyen – med nytt sykehus – på plass. Senest 24. mai vedtok Lier […]
10. juni 2016

Helse Sør-Øst går for sykehus på Brakerøya

I sitt møte 16.juni vedtok styret i Helse Sør-Øst at et nytt Vestre Viken-sykehus bør ligge på Brakerøya. Det er i tråd med administrasjonens innstilling. Det nye sykehuset er […]
22. juni 2016

Helseministeren godkjenner sykehus på Brakerøya

Under et såkalt foretaksmøte med Helse Sør-Øst onsdag 22. juni ga helseminister Bent Høie (H) grønt lys til å gå videre med planene om nytt Vestre […]
1. juli 2016
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale med Lier-bonde Marius Egge.

Lier-bonde først med gårdsutsalg av edle dråper

Frukt- og bærprodusent Marius Egge er først i landet til å åpne gårdsbutikk med salg av egenprodusert alkoholholdig drikke med over 4,7 prosent alkohol. Den første kunden i den […]
30. mai 2017

Innspillsrunden er avsluttet

Fristen for å melde inn innspill til planprogrammet for områdereguleringsplanen på Lierstranda gikk ut 15. august, og nå blir det spennende å gå gjennom innspillene og […]