30. januar 2018

Inngått kontrakter for nytt sykehus i Drammen

Stortinget vedtok i juni 2017 at det bevilges 70 millioner kroner i lån og en samlet låneramme på 8 460 millioner kroner (2017-kroner) til nytt sykehus […]
31. januar 2018

Får fylle ut i Gilhusbukta

Miljødirektoratet har gitt Gilhusbukta Sjøgrunn AS tillatelse til å fylle ut i Gilhusbukta. Direktoratet har gitt selskapet strenge miljøkrav når de skal fylle ut Gilhusbukta i […]
27. juni 2018

Planprogram for Fjordbyen vedtatt av politikerne

Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltagere, medvirkningsopplegget, alternativer som vil bli vurdert og behov for utredninger. Planprogrammet for områdereguleringsplanen ble vedtatt av […]
27. juni 2018

I juli starter oppfyllingen av Gilhusbukta

Allerede i løpet av juli starter oppfyllingen av Gilhusbukta. – Med vertikaldrenering kan vi ha byggeklar grunn i Fjordbyen kanskje allerede fra 2022/23, sier Torgeir Finnerud, […]
17. august 2018

Besøk Lierlaben – få informasjon om Fjordbyen

Mandag 20. og 27. august er det åpen kontordag på Lierlaben der du kan få mer informasjon om utviklingen av Fjordbyen. Dette gjøres i tråd med kunngjøring for […]
14. desember 2018

Stor interesse for områderegulering av Fjordbyen

Åtte team kjemper om kontrakten for å gjennomføre områderegulering for Fjordbyen/Lierstranda. – Vi antok at denne jobben ville fange interesse i markedet, og disse forventningene ble […]