Fjordbyen. Der folk, fjord og fremtid møtes

Dette er visjonen for fjordbyen og plansamarbeidet. Sammen jobber nabokommunene Lier og Drammen for at fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya blir et knutepunkt mellom Drammen og Oslo, med miljø, kunnskap og utvikling i fokus.

Frem mot 2040 må nemlig Lier kommune finne plass til rundt 4000 nye boliger og 5000 arbeidsplasser. For Drammen kommunen er tallene 10 000 boliger og 11 000 arbeidsplasser. For å jobbe bedre og tettere sammen om disse planene, inngikk de to kommunene en avtale om felles plansamarbeid om utvikling av fjordby for Lierstranda og Brakerøya 26. november 2010.

Vi er del av det samme bolig- og arbeidsmarkedet, og for å få til de beste og mest helhetlige løsningene, er det viktig å samarbeide. Sammen skal vi legge til rette for å transformere og urbanisere Lierstranda og Brakerøya til en fjordby med bolig-, næring- og offentlig bebyggelse der sosial-, miljømessig- og økonomisk bærekraft skal særlig vektlegges.

Formålet med plansamarbeidet er å få god styring og planlegging av området. Det skal bidra til å sikre blant annet gode transportløsninger for hele området, med tilkoblinger til øvrig bystruktur og transportnett.

Er du mer nysgjerrig på fjordbyen eller det er noe du lurer på, ikke nøl med å ta kontakt!