Fjordparken bindes sammen
20. august 2015
Spennende forslag til nytt knutepunkt
25. september 2015
Vis alle

Planlegger sykehus for fremtiden

Vestre Viken Helseforetak er godt i gang med planleggingen av fremtidens sykehustilbud for befolkningen i Vestre Vikens helseområde.

Målet er å kunne sette spaden i jorda for et nytt områdesykehus i Vestre Viken i 2017, og ta imot første pasient i 2022. Det nye sykehuset blir det første, store bygget som reiser seg i Fjordbyen, og blir på flere måter en katalysator for utviklingen.

Planlegger romfordeling og fasader

Styret i Vestre Viken besluttet enstemmig i sitt styremøte 28. april 2014 at det nye sykehuset skal lokaliseres på Brakerøya på begge sider av grensen mellom Drammen og Lier kommune.

Styret i Helse Sør-Øst behandlet saken 19. juni 2014, og bekreftet vedtaket om Brakerøya som eneste aktuelle tomtealternativet.

Prosjektet er nå inne i den såkalte konseptfasen. Målet for denne fasen er å planlegge funksjonene i det nye bygget mer i detalj.

Mer om planleggingen av nytt sykehus på Brakerøya

Det skal blant annet lages skisser for arealer, romprogram, planløsninger, fasader og plassering på tomten. Parallelt pågår planlegging etter plan- og bygningsloven med planprogram, konsekvensutredning og reguleringsplan.

Jobber med reguleringsplan

Vestre Viken Helseforetak er nå i gang med de ulike delutredningene til konsekvensutredningen, parallelt med utarbeiding av reguleringsplankart med reguleringsbestemmelser for sykehustomten.

Helseforetaket tar sikte på å levere komplett konsekvensutredning og forslag til reguleringsplan til kommunene i desember 2015.

Politisk behandling og utlegging av planforslaget til offentlig ettersyn blir tidligst på nyåret 2016.

Hvis høringsperioden ikke avdekker noen uløste konfliker, kan reguleringsplanen være vedtatt innen sommeren 2016.

Helse Sør-Øst tar sikte på at valg av byggekonsept er tatt før sommeren 2016.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *