Close
Logo
Top Image
Last Next

Bygger ny gangbro

På Brakerøya stasjon bygges gangbro. Den skal stå klar høsten 2024.
Grunnarbeidene for gangbroa skal utfløres sommeren 2021, men allerede denne påsken starter viktige forberedelser. Da er det klart for geotekniske undersøkelser.
I Drammen Helsepark planlegges et torg med navn Stasjonsforbindelsen. Det er ikke uten grunn. Torget gir direkte adgang til gangbroa på Brakerøya stasjon og ligger mellom stasjonen og det nye sykehusets hovedinngang.

Prosjektledelse
Jon Chr. Simenstad i Drammen Helsepark er prosjektleder for planleggingen av den nye broa. Den får både trapper og heis og er et samarbeidsprosjekt med sykehuset. Kostnadene fordeles mellom partene.
–Vi skal sikre full universell utforming. Alle skal kunne bruke broforbindelsen som gir en direkte forbindelse fra jernbanestasjonen til sykehuset og helseparken, sier Simenstad.
Gangbroen skal gjøre det enkelt for dem som kommer med tog å orientere seg. Fra gangbroen blir det direkte siktlinje rett mot sykehusets hovedinngang.  

Geoteknisk i påsken
Det må gjøres en god del grunnarbeid for å etablere den nye gangbroen. Geotekniske undersøkelser skal gjøres i påsken. Selve grunnarbeidene skal gjøres neste sommer, mens byggingen av broa planlegges i 2024. 
-Planen er å åpne gangbroforbindelsen høsten 2024, sier Simenstad.
På samme tid skal sykehuset gradvis tas i bruk. Offisiell åpning er planlagt i mai 2025. Da er hele sykehuset i full drift. Samtidig planlegges åpning av første byggetrinn i Drammen Helsepark.
 
Picture