Close
Logo
Top Image

Fjordbyen blir energi- og klimanøytral

Den enkleste og mest kostnadseffektive måten å kutte klimagassutslipp på er å ikke skape nye.
Dersom veksten i Osloregionen, inkludert Drammen og Lier skal fortsette, samtidig med at det kuttes i eksisterende klimagassutslipp, må den nye veksten ha en visjon om «0-utslipp». Derfor ligger målet om en energi- og klimanøytral Fjordby til grunn.

I utviklingen av Fjordbyen Lier og Drammen er seks av FNs bærekraftmål prioritert. Innenfor disse planlegges og iverksettes tiltak med målbare positive effekter.

Bærekraftmålene

Picture