Close
Logo
Top Image

Mange aktører og store prosjekter

Fjordbyen består av mange store prosjekter som sammen bidrar i forvandlingen på Lierstranda. 
Fjordbyen strekker seg langs 2,5 kilometer mot Drammensfjorden. Nærmest Drammenselvas utløp kommer det nye lokalsykehuset. I motsatt ende av området pågår utfylling i Gilhusbukta. Der etableres 200 mål nytt land.

Fjordbyen bygges opp av mange store enkeltprosjekter. Her er noen av de største og viktigste aktørene som skal omdanne det gamle industri-, lager- og logistikkområdet til en moderne og grønn fjordby.

Eidos

Eidos Eiendomsutvikling er største grunneier på Lierstranda med 500 dekar ned mot Drammensfjorden, på grensen mellom Lier og Drammen. Selskapet eies av Lier kommune (55 prosent), Bane Nor Eiendom (22,5 prosent) og Fabritius (22,5 prosent).
Les mer
Icon

Lier kommune

Fjordbyen ligger i kommunene Drammen og Lier. Det meste befinner seg i Lier. Kommunen er både største grunneier gjennom eierskapet i Eidos og planmyndighet for området som skal reguleres i 2021/2022.
 
Les mer
Icon

Drammen kommune

Drammen har stått sammen med Lier i planarbeidet for Fjordbyen. Kommunen har vært eier i Eidos fra 1971 til 2020 (via Drammen Havn). Nytt sykehus og Drammen Helsepark etableres i hovedsak i Drammen.
 
Les mer
Icon

Vestre Viken

Nytt lokalsykehus i Drammen blir et av Vestre Vikens største og viktigste sykehus og en av de største virksomhetene i Fjordbyen. Prosjektet har egne nettsider der du kan holde deg oppdatert og finne kontaktinformasjon.
 
Les mer
Icon

Drammen Helsepark

Visjonen til Drammen Helsepark AS er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næring. Helseparken blir 440 meter lang og blir på 76.500 kvadratmeter. 
Les mer
Icon

Gilhusbukta sjøgrunn

I Gilhusbukta etableres 200 mål nytt land med øyer og kanalstruktur. Der kan de første boligene, skole og barnehage bli realisert. Byggestart kan komme tidligere enn åpning av nytt lokalsykehus i 2025. 
Les mer

Fjordbyen Innkvartering

Fjordbyen Innkvartering drifter et anleggshotell med 132 rom skreddersydd for bygg- og anleggsbransjen på Brakerøya. Bak selskapet står Eidos med 66 prosent og ILD Invest med 34 prosent. 
Les mer
Icon
Picture