Close
Logo
Top Image

Mange aktører og store prosjekter

Fjordbyen består av mange store prosjekter som sammen bidrar i forvandlingen på Lierstranda. 
Fjordbyen strekker seg langs 2,5 kilometer mot Drammensfjorden. Nærmest Drammenselvas utløp kommer det nye lokalsykehuset. I motsatt ende av området er utfylling i Gilhusbukta gjennomført. Der etableres 200 mål nytt land med øyer og kanaler.

Fjordbyen bygges opp av mange store enkeltprosjekter. Her er noen av de største og viktigste aktørene som skal omdanne det gamle industri-, lager- og logistikkområdet til en moderne og grønn fjordby.

Eidos

Eidos Eiendomsutvikling er største grunneier på Lierstranda med 550 dekar ned mot Drammensfjorden, på grensen mellom Lier og Drammen. Selskapet eies av Lier kommune (55 prosent), Bane Nor Eiendom (22,5 prosent) og Fabritius (22,5 prosent).
Les mer
Icon

Lier kommune

Fjordbyen ligger i kommunene Drammen og Lier. Det meste befinner seg i Lier. Kommunen er både største grunneier gjennom eierskapet i Eidos og planmyndighet for området som skal reguleres i 2023.
 
Les mer
Icon

Drammen kommune

Drammen har stått sammen med Lier i planarbeidet for Fjordbyen. Kommunen har vært eier i Eidos fra 1971 til 2020 (via Drammen Havn). Nytt sykehus og Drammen Helsepark etableres i hovedsak i Drammen.
 
Les mer
Icon

Vestre Viken

Nytt lokalsykehus i Drammen blir et av Vestre Vikens største og viktigste sykehus og en av de største virksomhetene i Fjordbyen. Prosjektet har egne nettsider der du kan holde deg oppdatert og finne kontaktinformasjon.
 
Les mer
Icon

Drammen Helsepark

Drammen Helsepark AS får 100.000 kvadratmeter i skreddersøm. Visjonen er "Sammen om verdens beste folkehelse". Her kommer etableringer innenfor helse, omsorg, forskning, behandling og utdanning, men også handel og service og hotell.
 
Les mer
Icon

Gilhusbukta Sjøgrunn

I Gilhusbukta etableres 200 mål nytt land med øyer og kanalstruktur. Der kan de første boligene, skole og barnehage bli realisert. Byggestart kan komme tidligere enn åpning av nytt lokalsykehus i 2025. 
Les mer

Fjordbyen Innkvartering

Fjordbyen Innkvartering drifter et anleggshotell med 176 rom skreddersydd for bygg- og anleggsbransjen på Brakerøya. Bak selskapet står Eidos med 66 prosent og ILD Invest med 34 prosent. 
Les mer
Icon

Bakke Leiligheter

Bakke Leiligheter AS er en av Norges største boligutviklere. Selskapet planlegger å bygge 500–600 boliger på den tidligere tomta til Ivar Tanum Entreprenør og Ducatel i i Gilhusbukta. 
 
Les mer
Icon

Fredensborg Bolig

Fredensborg Bolig er en landsdekkende boligbygger med 9.900 boliger under utvikling, salg og oppføring. I Gilhusbukta har selskapet en eiendom på 13,5 mål planlagt utviklet til boliger.
Les mer
Icon

Malling & Co

Malling & Co Investments eier Gilhusveien. Der er KID på lang leiekontrakt til 2030. Selskapet eier også Terminalen 12-16 sammen med Norgesgruppen Eiendomskapital.
 
Les mer
Icon

Norsk Miljøservice

Bjørn Edward Torgersen, med Ducatel og Norsk Miljøservice AS, har lang historie på Gilhus. Er en av eierne bak Gilhusbukta Sjøgrunn AS.
Les mer
Icon

Tanum Entreprenør

Entreprenørselskapet Ivar Tanum har virket på Lierstranda i 50 år. Er fortsatt sterkt tilstede, også som en av eierne bak Gilhusbukta Sjøgrunn AS. 
Les mer
Icon

Norgesgruppen

Norgesgruppen Eiendomskapital er medeier i Terminalen 12–16. Den andre er Malling & Co Vekst. Eiendommen er en kombinasjonseiendom på 5000 kvadratmeter med kontor, produksjon/industri, lager og logistikk.
Les mer
Icon

Scandinavian Property Group

Bakke Leiligheter AS har inngått samarbeid med SPG om utvikling av boligområde i Gilhusbukta. På tomten er det planlagt 500–600 boliger og 5000 kvadratmeter næring.  
Les mer
Icon

Drammen Fjernvarme

Godt etablert energiaktør. Historie fra 1984. Vært på Brakerøya siden 2012. Dobler kapasiteten for blant annet å møte sykehusets behov for varme og kjøling. 
 
Les mer
Icon

Glitre Energi

Viktig aktør på energi, energistyring og nødstrøm for nytt sykehus. Kommer med unik teknologi i nytt anlegg på Brakerøya sammen med Drammen Fjernvarme. 

 
Les mer
Icon
Picture