Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image

Fjordbyen åpner strandlinja

Ny fjordby innerst i Drammensfjorden kan bosette 16.000 nye liunger. Strandlinja blir igjen tilgjengelig. Stikkord for planarbeidet er nullutslipp, bærekraft, grønn, urban og fremtidsrettet.

Utbygging av Fjordbyen Lier Drammen er i gang. Høsten 2019 startet grunnarbeidene for nye Drammen sykehus. Bygging av Drammen Helsepark starter i 2022. Brakerøya stasjon rustes opp. Fjordbyområdet er totalt på 1,3 millioner kvadratmeter med en ny og opprustet strandlinje på 2,5 kilometer.
Den igangsatte utbyggingen av helseparken og sykehuset utgjør 200.000 kvadratmeter av den nye fjordbyen.

Arbeidet med områderegulering av resten av Fjordbyenområdet på en million kvadratmeter, er godt i gang. Det utføres av Eidos Eiendomsutvikling AS på oppdrag for Lier kommune. I 2022 skal forslaget til områderegulering til politisk behandling.
Grunnforholdene er nøye utredet og undersøkt. Det er gjort mye miljøopprydding på området som skal transformeres fra gammel industri til en moderne og urban fjordby. Undersøkelsene av grunnforholdene viser at Lierstranda er godt egnet for den kommende utbyggingen av Fjordbyen som skal være bærekraftig sosialt, økonomisk og miljømessig.

Det planlegges med en nullvisjon for klimagassutslipp, lavt energibruk og transportbehov i det nye og attraktive byområdet i overgangen mellom Drammensfjorden, kulturlandskapet i Lier og Drammen sentrum. Stikkordene er urban, knytte sammen land og sjø og bærekraft.

Bydelen skal bli levende. Strandlinja skal igjen bli tilgjengelig. Gange, sykkel og kollektivtransport skal bli de foretrukne alternativene. Bydelen skal bli trygg og levende og få god tilknytning til skoler og andre tilbud.


Ny fjordby for 16.000

  • 200.000 kvadratmeter av Fjordbyen Lier Drammen er ferdig regulert. Det er området på Brakerøya hvor det nye lokalsykehuset for Drammen og Drammen Helsepark etableres med åpning i 2025.
  • Resten skal områdereguleres. Det arbeidet pågår. Forslaget skal foreligge i løpet av 2022. Det området er på en million kvadratmeter.
  • Ferdig utbygd om noen tiår gir Fjordbyen Lier Drammen plass til 16.000 innbyggere og 16.000 arbeidsplasser.


Urbant sjøliv

  • Den nye fjordbyen ligger som nabo til St. Hallvards fødested og hjem på Huseby.
  • I fjorden fylles det ut nytt land. I tillegg skal den gamle kystlinja slik den var for noen tiår siden, gjenåpnes og knyttes sammen med nytt land med kanaler og urban park.
  • Her kommer gruntvannsområde, marina, skjærgård, øyer for rekreasjon og fugleliv, havnebasseng, maritimt senter, øylandskap og mangfoldige og varierte bomiljøer i sammenheng med Fjordparken.

     Forslag til områderegulering kommer i 2022


Status for områderegulering høsten 2019,
presentert for formannskapet i Lier 28  november 2019
.


 
Rino Andersen

Rino Andersen

Redaktør
Fjordbyen Lier og Drammen
(+47) 908 81 828

Presse-, mediehenvendelser og innholdsansvarlig for nettsiden. 
 
Geir Hagehaugen

Geir Hagehaugen

Prosjektutvikler
Fjordbyen Lier og Drammen
(+47) 951 91 663

Prosjektleder for områdereguleringen av den nye Fjordbyen.
Torgeir Finnerud

Torgeir Finnerud

Daglig leder
Eidos
(+47) 970 27 367

Leder selskapet som områderegulerer Fjordbyen og er største grunneier på Lierstranda.
Picture