Close
Logo

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig
Eidos Eiendomsutvikling AS står bak nettsiden Fjordbyen Lier og Drammen.
Daglig leder i selskapet er Torgeir Finnerud. Redaktør for Fjordbyen Lier og Drammen er Rino Andersen. Han er behandlingsansvarlig for nettsidens behandling av personopplysninger.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).
 
Formålet med behandlingen
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger. Informasjonen her brukes utelukkende til å respondere på henvendelse, såfremt ikke annet avtales i etterkant. Som bruker av nettstedet samtykker du til innhenting og behandling av data i form av cookies og nettkaplser med mindre annet er spesifisert.
 
Hva er det rettslige grunnlaget?
Dette er ofte for å kunne ta kontakt med forbruker for å svare på henvendelser, sende relevant informasjon, og tilby en så god tjeneste som mulig.
 
Hvor hentes opplysningene fra?
Denne nettsiden henter kun inn personopplysninger du frivillig gir oss, og via nettkapsler og cookies som settes på nettsiden.
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.
Følgende informasjonskapsler brukes på nettsiden/se vår cookiespolicy
 
Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Fjordbyen Lier og Drammen kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Fjordbyen Lier og Drammen.
 
Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Det er kun personopplysningene som er forbunnet med en forespørsel som kan bli lagret. Opplysningene vil ikke bli brukt til annet en direkte korrespondanse via e-post. (navn og e-postadresse)
 
Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
Du har rett til innsyn i personopplysningene vi behandler om deg, og du har rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller suppleres. Du har også rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov, eller tillatt som følge av Uteleirs berettigede interesser. Fjordbyen Lier og Drammen kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.
Ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt under behandlingsansvarlig dersom du ønsker å utøve din rett til å: motta informasjon om hvilke personopplysninger behandlingsansvarlig behandler om deg; endre, korrigere eller oppdatere personopplysningene dine; kreve at personopplysninger slettes; trekke tilbake samtykke til innhenting, behandling og bruk, eller utlevering av dine personopplysninger til tredjepart; motta informasjon om din rett til dataportabilitet, dvs. din rett til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har oppgitt til Fjordbyen Lier og Drammen.
Dersom du mener at Fjordbyen Lier og Drammens behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.
 
Kontaktinformasjon
Kontakt oss på: rino@eidos.no