Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image

Modernisering av næringslivet

Lierstranda og Brakerøya har vært viktig for næringslivet i Drammen og Lier i mange år. Bedrifter som National Industri (ABB) bidro i sin tid sterkt til modernisering av næringslivet i Drammens-området.

Alle byer har arbeidsplasser. I Fjordbyen Lier og Drammen skal vi ha 16.000. Aller først kommer det nye sykehuset og det vi planlegger som Europas mest komplette omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling.

I Fjordbyen Lier og Drammen kommer arbeidsplassene knyttet til sykehus og helsepark aller først. Fjordbyen skal bli stedet hvor det er godt å bo, leve og jobbe. 

I Drammen og Lier er det mange pendlere. Det betyr at det er godt kvalifiserte hjerner i nærområdet til Fjordbyen Lier og Drammen, som i tillegg skal bygges opp med 8.000 nye boliger. Det gir muligheter for spennende bedriftsetableringer. Da kommer du på et knutepunkt hvor tilgangen på godt kvalifiserte folk er stor.

Brakerøya og Lierstranda har i mange tiår vært viktig i den lokale næringsutviklingen i Drammens-regionen. Sånn blir det også fremover, og alt kommer ikke til å handle om helse. Her blir det plass og behov for mange andre næringer i tillegg.
 

Her ser vi for oss bedrifter som kan ligge nær boliger, slik at folk kan ha kort vei på jobb. Vi ser at vi tilbyr en fordel for bedrifter som har nytte av å ligge like ved en jernbanestasjon med mange tog i timen. Og bedrifter som har mange arbeidsplasser.
 

På Brakerøya og Lierstranda i dag er det noen hundre arbeidsplasser. Området har store og mindre virksomheter. Mange kan bli på området i lang, lang tid. Samtidig er det plass for nye i takt med utviklingen av Fjordbyen Lier og Drammen.
 

Inn i Fjordbyen Lier og Drammen kommer serveringsnæringer, dagligvarehandel, sykkelverksteder, servicepunkt, restauranter, og nye næringer knyttet til servicesentra. 

Picture