Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image

Næringspark i skreddersøm

Drammen Helsepark bygger 82.000 kvadratmeter for helsevirksomheter. 
Helseparken er ny næringspark under bygging. Inn i byggene kommer virksomheter som setter pasienten i sentrum. 82.000 kvadratmeter fordelt på syv bygg skal reise seg mellom det nye sykehuset i Drammen og Brakerøya stasjon. 

Visjonen er: Sammen om verdens beste folkehelse. Utbygging planlegges i flere trinn. Første byggetrinn skal ferdigstilles i 2026. Selskapet ble etablert av Eidos og Bane NOR Eiendom i 2017. På nyåret i 2024 kjøpe Bane NOR Eiendom ut Eidos. Helseparken er et heleiet Bane NOR Eiendom-selskap. 

Helseparken jobber med en klyngesatsing. De omtaler det selv som et fyrtårnprosjekt for samlokalisering, innovasjon og utvikling.

Sykehuset blir kraftsenteret i klyngen. Helseparken vil inneholde funksjoner som kan være til støtte for sykehuset. Samtidig skal Drammen Helsepark skape liv på gateplan.

Norlandia skal etablere et hotell med 220 rom i helseparken. Der kommer det også en stor kurs og konferanseavdeling, restaurant og pub. Hotellet åpnes i 2026. Da skal første byggetrinn stå klart. Det utgjør de to første byggene. 

 

Brakerøya blir den første bydelen i Fjordbyen. Helsebydelen vil omfavne sykehuset, helseparken, Osram-tomta, den tidligere Monter-tomta på den nye innkjøringsveien til sykehuset og et doblet Drammen Fjernvarme-anlegg. Bydelen blir en forlenget del av bystrukturen i Drammen.

På gateplan kommer restauranten og puben til Norlandia. I tillegg kommer forretninger, kafé og kantine. Apotek, lobby og kaffebar er andre eksempler som skal gi byliv på gateplan.

 

Helseparken får direkte stasjonsforbindelse og tilknytning til sykehuset og vil ha plass til spesielle funksjoner som i særlig grad er til fordel for både sykehuset og Drammen Helsepark. 

 

Helse Sør-Øst bygger det nye sykehuset til Vestre Viken på Brakerøya i Drammen. Det er under bygging. Det nye sykehuset for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum og Svelvik skal ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Det skal gradvis tas i bruk fra mai 2025 og være i full drift fra oktober samme år. 

Det kommer parkering for besøkende til det nye sykehuset under gateplan på Drammen Helsepark. Det første byggetrinnet for parkeringskjelleren startet i februar 2023. 

Blått felt med bilde

For mer informasjon

Picture