Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image

Godt oppvekstmiljø tjener alle

Enten du er der på jobb, bor der – eller kanskje begge deler – skal det være hyggelig å være i Fjordbyen Lier og Drammen. Derfor skal området utvikles på en sosialt, bærekraftig måte.
Fjordbyen vil bli en kompakt bydel, med korte avstander til kultur-, handel- og servicetilbud. I Fjordbyen Lier og Drammen skal det legges til rette for et mangfoldig byliv som inkluderer alle.

Byrom som er bra for barn er bra for alle. Derfor vil vi utvikle Fjordbyen med et godt oppvekstmiljø. Det tjener alle på. Det skal være trivelig å oppholde seg i Fjordbyen.

Vi vil ha byrom med høy kvalitet. Det innebærer også at gående, syklende og kollektive transportløsninger vil bli prioritert fremfor bil. Skoler og barnehager skal ligge nær grønne områder, og vi planlegger områder til idrettshaller med nær tilknytning til skole.

I Drammen og Lier er det populære grønt- og friluftsområder. Det er kvaliteter du skal kjenne igjen i Fjordbyen. Den nye bydelen skal ha gode grøntområder til glede for små og store, og det skal være enkelt å komme seg til fjorden og til de populære friluftsområdene i Lier og Drammen.

Fjordbyen skal gi strandlinja tilbake til innbyggerne. Vi ser for oss en offentlig tilgjengelig havnepromenade, friområder langs fjorden, badeplasser og småbåthavner. Det skal bidra til å knytte folk, land og sjø sammen.
Picture