Close
Logo
Top Image
Last Next

Eidos styrker laget

Statsautorisert revisor Frank Øverås skal fylle CFO-rollen i Eidos.
Frank Øverås har master fra NHH i Bergen. Han er ansatt i PwC, men nå tilknyttet Eidos med ansvar for økonomi og finans, i første omgang ut året.

– Tiden er inne for at vi styrker oss på sentrale områder. Eidos forvalter store verdier. Vi er største grunneier på Lierstranda. Vi er i en positiv utvikling og skal løfte et av landets større byutviklingsprosjekter, sier daglig leder Torgeir Finnerud i Eidos Eiendomsutvikling AS.
 

Øverås har master i regnskap og revisjon og er nå tilknyttet Eidos Eiendomsutvikling AS på fulltid. Han har tung erfaring fra eiendom, energi og varehandel og har gjort store oppgaver for Reitan Eiendom, TrønderEnergi, Glitre Energi og Toyota Norge, alt sammen i regi av PwC.

Nå handler det om eiendomsutvikling. Eidos skal utvikle Fjordbyen Lier og Drammen. Senere i høst skal selskapet levere forslag til områderegulering. I tillegg har selskapet mange eiendommer under utvikling på Lierstranda.

 

Fjordbyen Lier og Drammen planlegges for 20.000 nye arbeidsplasser og 20.000 nye beboere. Først ute i den nye fjordbyen er det nye sykehuset for Drammen. Det bygges på Brakerøya. Der kommer også Drammen Helsepark. 
 

Fjordbyen Lier og Drammen vil strekke seg fra Brakerøya til Gilhus. Det gir den nye fjordbyen 2,5 kilometer strandlinje mot Drammensfjorden, som igjen skal bli tilgjengelig for folk flest.