Close
Logo
Last Next

Får fylle ut i Gilhusbukta

Miljødirektoratet har gitt Gilhusbukta Sjøgrunn AS tillatelse til å fylle ut i Gilhusbukta.
Direktoratet har gitt selskapet strenge miljøkrav når de skal fylle ut Gilhusbukta i Lier med sprengstein.

Før utfylling skal den mest forurensede sjøbunnen i bukta fjernes og bunnen dekkes til med ren sand, skriver Miljødirektoratet på sine nettsider.
 

Gilhusbukta i Lier er forurenset fra tidligere tiders utslipp fra ulike virksomheter. Miljødirektoratet ga i fjor Gilhusbukta Sjøgrunn tillatelse med miljøkrav til sjøbunnoppryddingen.
 

Virksomheten får nå tillatelse til å fylle ut Gilhusbukta med ca. tre millioner kubikkmeter steinmasser etter at opprydningsarbeidene er fullført.