Close
Logo
Top Image
Last Next

Fjordbyvedtak høsten 2021

Fjordbyplanene kommer til kommunestyret i Lier høsten 2021.
Lier kommune er planmyndighet. Nå er det utarbeidet en revidert tidsplan for kommunedelplan og områdeplan for Fjordbyen. Begge planene skal til politisk behandling i 2021, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Bildet: Utfylling av Gilhusbukta følger tidsplanen. Slik ser det ut nå. Et miljøryddeprosjekt kommer langs kaianlegget utenfor KID-bygget i høst. (Foto: Lier kommune)

Overordnede planer
Kommunedelplaner er overordnede planer. De angir hvordan kommunen vil utvikle et større område. Områdeplaner er mer detaljert. De skal angi bruk, vern, utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Når disse planene er vedtatt, kommer detaljreguleringsplaner for enkeltområder. På Fjordbyen blir det flere detaljplaner. Området er stort der det strekker seg fra Brakerøya i Drammen til Amtmannsvingen i Lier langs 2,5 kilometer strandlinje til Drammensfjorden.

Høstinnspurt
Eidos Eiendomsutvikling er største grunneier på området. I Eidos er det høstinnspurt i arbeidet med å lage forslag til områdereguleringsplan. Forslaget skal til Lier kommune som er oppdragsgiver, før årets utgang.

Opprinnelig tidsplan la opp til politisk behandling før årsskiftet i år. Det er ikke mulig. Det skyldes flere forhold. En av flere grunner er regionreformen med omorganisering av fylkeskommunen og Statens vegvesen, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Den nye tidsplanen er lagt fram for formannskapet og kommunestyret i form av en melding.

Også den nye planen bygger på noen forutsetninger, blant annet knyttet til kommunedelplanen for E134, heter det.  Om den nye tidsplanen følges, ligger det an til at områderegulering kommer opp i formannskapet og kommunestyret i november 2021.