Close
Logo
Last Next

Helseministeren godkjenner sykehus på Brakerøya

Under et såkalt foretaksmøte med Helse Sør-Øst onsdag 22. juni ga helseminister Bent Høie (H) grønt lys til å gå videre med planene om nytt Vestre Viken-sykehus på Brakerøya.
Som tidligere omtalt, ga styret i helseforetaket sitt ja til sykehusplanene under sitt møte 16.juni.
For Drammen og Lier kommuner er dagens melding fra helseministeren svært gode nyheter.
Sykehuset på Brakerøya vil være en viktig motor for fremdriften av Fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya.