Close
Logo
Top Image
Last Next

Ut på anbud i august

Grunnarbeid for Drammen Helsepark sendes ut på anbud i august. 
Drammen Helsepark AS skal i gang med grunnarbeid før årsskiftet. Hvem som får oppdraget avgjøres til høsten. Denne uken fikk entreprenørbedrifter førstehåndsinformasjon. 
 

Det handler om å bygge 76.500 kvadratmeter, men først kommer parkeringsanlegget. Det blir 17.600 kvadratmeter.
 

 Tilbudspapirene sendes til interesserte i august. En rekke av de aktuelle entreprenørene fikk denne uken oppdatert informasjon om planene.

– Vi ønsker at aktuelle entreprenører er forberedt. Det handler om å skape forutsigbarhet og gjøre det mulig for entreprenørene å planlegge for anbudsarbeidet, sier utbyggingsdirektør Jon Chr. Simenstad (bildet) i Drammen Helsepark AS.
 

20 entreprenører

Denne uken informerte Drammen Helsepark entreprenørbransjen. Informasjonsmøtet ble holdt digitalt. 20 ulike entreprenører hadde meldt sin interesse. De fikk alle den samme informasjonen.

Grunnarbeidene blir omfattende. 83.000 kubikkmeter masse skal graves ut. Det skal spuntes, peles og støpes en parkeringskjeller som blir 450 meter lang og 45 meter bred. Den skal romme cirka 360 parkeringsplasser for sykehuset og helseparken som bygges over kjelleren.
 

360 parkeringsplasser

Kjelleren skal romme cirka 360 parkeringsplasser. 250 p-plasser bygges for sykehuset. I tillegg kommer 110 p-plasser for helseparkens virksomheter. 

Helseparken blir nærmeste nabo til det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen. Den kan knyttes sammen med sykehuset med en egen gangbru. Første byggetrinn skal åpnes samtidig med sykehuset. Det betyr i mai 2025.

Planen er å ha parkeringskjelleren klar slik at første byggetrinn over bakken kan starte i 2024. 

Picture