Close
Logo
Top Image
Last Next

Utfylling fra land i Gilhusbukta

Stein til Gilhusbukta kommer nå med biler, sier prosjektleder William Kornmo i nabobrev.

Gilhusbukta er så langt fylt ut med 3,5 millioner tonn stein. Den er fraktet på lekter fra Langøya. Resten av utfyllingen kommer med bil. I første omgang vil steinen i hovedsak komme fra Bane NORs nye jernbanetunnel gjennom Strømsåsen i Drammen.

– Da vi fikk stein med lekter, mottok vi rundt 260.000 tonn hver måned. Nå kommer vi til å motta rundt 200.000 tonn hver måned, sier Kornmo.
Det innebærer mellom 200 og 300 lastebiler med stein hver arbeidsdag.

– Det er viktig for oss å bli ferdig med tiltaket så raskt som mulig for å gjøre ulempen så kortvarig som mulig. Vi vil stort sett jobbe to skift med en normal arbeidstid fra seks om morgenen til 23 på kvelden, sier Kornmo i informasjonsbrevet han har sendt 110 berørte naboer, nabobedrifter og andre interesserte i nabolaget til Gilhusbukta.

Helt siden miljøoppryddinga og oppfyllinga i Gilhusbukta startet opp, har Kornmo sendt informasjonsbrev til alle berørte hvert halvår. Det har han gjort også i høst. Der beskriver han fremdriften i prosjektet og hva som skjer fremover.

Stein fra den nye Vestfoldbanen gjennom Drammen, som er under bygging gjennom Strømsåstunnelen, vil komme fram til april neste år. Mye av den steinen skal fraktes videre sjøveien til Drammen Havn og fylles ut som motfylling til det som fylles fra landsiden.

Å få steinmasser med bil gir ulemper for enkelte, særlig dem som bor eller jobber nær Gilhusbukta.
– Vi skal gjøre vårt beste for å redusere ulempene mest mulig, sier Kornmo.

Støy i perioder er ikke til å unngå.
– Vi vil gjøre støydempende tiltak, både ved fysisk avskjerming og tiltak på støyende og bevegelige deler på kjøretøyene. Vi skal også fortsette med kontinuerlige støymålinger for å overvåke situasjonen og forvisse oss om at vi er innenfor alle rammer som er satt av myndighetene, sier Kornmo.