Close
Logo
Top Image
Last Next

Utvider planområdet

Planområdet for Fjordbyen Lier og Drammen utvides.
Planområdet for Fjordbyen vokser. Utvidelsen henger sammen med flere forhold. Det handler både om tilgjengelihet og miljø.
 

Fjordbyen trenger god tilknytning til dagens veinett. Det er noe av begrunnelsen for å utvide planområdet for områdereguleringsplanen. I tillegg handler det om å få på plass de beste løsningene for overvann og sikre gode gruntvannsområder i sjøen, går det frem av kunngjøringen Lier kommune har lagt ut på sin hjemmeside.
 

Fjordbyen Lier og Drammen strekker seg 2,5 kilometer langs strandlinja til Drammensfjorden. Der planlegges det en nullutslippsby med 20.000 nye arbeidsplasser og 20.000 beboere.
 

Utvidelsen av planområdet er også kunngjort i Drammens Tidende og Lierposten. I kunngjøringen heter det at fristen for å gi uttalelser om utvidelsen er 10. juli. 

På kommunens hjemmeside kan du lese planprogrammet fra mai 2018 og andre relevante dokumenter for utviklingen av Fjordbyen Lier og Drammen.
 

Det er Lier kommune som er planmyndighet for områdereguleringen og som eier planen. Den utvikles av Eidos og skal oversendes kommunen før årsskiftet. Ut fra tidsplanen som er lagt forventes planen å bli vedtatt før sommeren 2021.