Close
Logo
Top Image
Last Next

Velkommen til nye nettsider

Velkommen til nye nettsider for Fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya!

Målet med nettsiden er å gi deg svar på spørsmål du har om Fjordbyen, og kanskje også gi deg informasjon som du ikke selv har tenkt på.
 

-Vi ønsker at både innbyggere, næringsliv og folkevalgte skal ha et enkelt sted å gå for å finne informasjon om Fjordbyen. Vi setter pris på tilbakemeldinger på sidene og hva mer vi burde ha med. Det er nå jobben virkelig starter, sier Synnøve Tovsrud, kommunalsjef for sektor samfunn i Lier kommune.
 

Et viktig mål for nettsidene er at de kan fungere som en inngangsport for å finne informasjon om prosjektene som er en del av Fjordbyen, enten du er opptatt av sykehus, kollektivtransport, næringsliv – eller hva det måtte være.
 

På nettsidene kan du holde deg oppdatert på de ferskeste aktuelle sakene om fjordbyen, tema-sider som forteller litt om hvordan Drammen og Lier ser for seg at Fjordbyen skal bli, og selvfølgelig kontaktinformasjon.
 

-Vi har også laget et faktakart over området. Her får du oversikt over hele området og informasjon om de viktigste utviklingsområdene. Og en stor takk til Lier historielag for fine bilder, fortsetter Tovsrud.
 

Øverst på siden finner du også en tidslinje over utvalgte historiske øyeblikk og viktige milepæler for fjordbyen i tiden fremover.
 

-Det er mye som skjer fremover, så vi håper tidslinjen kan bidra til å gi både oversikt og sentrale fakta, opplyser Synnøve Tovsrud.
 

En liten arbeidsgruppen med medarbeidere fra Drammen og Lier kommune har laget innholdet på nettsidene.