Close
Logo
Top Image
Last Next

Kontrakter for 400 mill. lokalt

Prosjektdirektør Arnstein Hodne har lokale bedrifter på oppdragslista for nytt sykehus.
Det nye sykehuset for Drammen reiser seg på Brakerøya. Sykehuset er 37 prosent ferdig, skriver Lierposten.

Prosjektdirektør Arnstein Hodne har signert kontrakter for syv milliarder. Kontraktsummen som er signert med lokale bedrifter, utgjør 400 millioner.
  • Norsk Teknisk Installasjon på Lierstranda har signert to kontrakter på i alt 314 millioner. VVS-eksperten med historie tilbake fra 1963 skal levere sanitæranlegget og sprinkelanlegget på sentralbygget. Den største kontrakten er for sanitæranlegget, som utgjør 239 millioner kroner av totalsummen.
  • Anleggsentreprenøren Isachsen Anlegg i Solbergelva har vunnet kontrakten for kommunale veier og VA-Drammen. Kontrakten er på 76 millioner.
  • Buskerud Kulde i Hokksund med en historie med kjølemøbler til dagligvarebutikker tilbake fra 60-tallet, har signert kontrakt på kjøle- og fryserom for en verdi på ti millioner kroner.
Det er fortsatt små og store kontrakter som skal signeres. Nytt sykehus som erstatter dagens Drammen sykehus og Blakstad, har en økonomisk ramme på 11,6 milliarder kroner og skal gradvis tas i bruk fra 2024 og fram til den offisielle åpningen i mai 2025. 

De største aktørener på byggeplassen er:
  • AF Gruppen  (kontrakter på i alt 1,8 milliarder),
  • Veidekke (kontrakter for 1,5 milliarder) og
  • Hent (kontrakter for over 950 millioner).