Close
Logo
Top Image
Last Next

Legger ny plan for nytt sykehus

Barkebiller i Canada, korona og krig forsinker bygging av nytt sykehus. 
Det nye sykehuset reiser seg på Brakerøya. Det er først ute i Fjordbyen. Sammen med Drammen Helsepark forvandler sykehuset det gamle industriområdet til ny helsebydel i Fjordbyen Lier og Drammen. 

Sykehuset erstatter lokalsykehuset i Drammen og Blakstad sykehus. Det blir på mer enn 120.000 kvadratmeter. Nå varsles forsinkelser. Ny fremdriftsplan for ferdigstillelse er under arbeid. Den vil vise når sykehuset kan tas i bruk. I desember fikk styret i Vestre Viken en orientering. 30. januar kommer saken opp for styret på nytt. Da skal ny fremdriftsplan legges fram.
 
Drammens Tidende skriver at forsinkelsen er på fem måneder.  Den nye planen skal legge opp til at sykehuset kan tas i bruk i mai 2025 og være i full drift sent i oktober 2025. 

Tomteprisen er endelig avklart, skriver Lierposten. Avgjørelsen falt 21. desember. Eie 1 og Helse Sør-Øst har prøvd prisen i to rettsinstanser. Høyesterett har avvist ankesaken fra Eie 1. Den endelige prisen for tomta er dermed fastsatt til 450 millioner kroner, som er det samme som forskuddet Helse Sør-Øst betalte for tomta da den ble ekspropriert i 2017.