Close
Logo
Last Next

Se Fjordbyområdet fra luften

Her kommer Fjordbyen. Vi har tatt droneturen nå i september.
Fjordbyen får 16.000 beboere og 16.000 arbeidsplasser. Mange vil jobbe i den nye helsebydelen på Brakerøya. Der er nytt sykehus og helsepark under bygging.

Det nye sykehuset åpner om knappe to år. Her kan du se hvor langt byggingen er kommet nå i høst.

Vi tok med oss en drone på tur over området fra Brakerøya i Drammen til Gilhus i Lier. Området er under forvandling, men de store grepene er ennå ikke tatt. I Fjordbyen blir gående viktigere enn bilister. Her kommer en grønnsone i 30 meters bredde som åpner fjorden for alle. Badeplasser, strandrestauranter, båtplasser, fergeleie og kanaler skal etableres.

I høst er det diskusjoner mellom Lier kommune, og Statens vegvesen, Statsforvalteren og fylkeskommunen Nå handler det om å finne de beste løsningene for fellesskapet, så skal planene tilbake til politisk behandling. Byggestart kan komme i 2025/2026. Det kan starte en lengre utbyggingsperiode over de kommende tiårene. Vi gleder oss til fortsettelsen.