Close
Logo
Top Image
Last Next

Setter preg på handlingsprogrammet

Fjordbyen setter tydelig preg på Liers handlingsprogram.
Handlingsprogrammet er 2023-budsjett, langtidsbudsjett for 2023–2026 og en tiårig investeringsplan. Kommunedirektør Sikke Næsheim og økonomisjef Eivind Lien la fram planen for kommunestyret sist uke. Den skal vedtas i desember.

Fjordbyen preger planen langt mer enn bare på omslagsbildet. 
– Utviklingen av Fjordbyen er økonomisk krevende. Det må investeres i infrastruktur og formålsbygg før innbyggerveksten og økte skatteinntekter slår inn, skriver Nesheim i kommentarene til investeringsplanen for de kommende ti årene.

Forhandlinger

I høst forhandles det med grunneierne i Fjordbyen. Der handler det om prinsipper og kostnadsfordeling for etablering av infrastruktur. Først etter de forhandlingene er Liers utgifter mer avklart. Fellestiltak i planområdet beregnet til 3,8 milliarder kroner. 

Det omfatter kollektivgate, terminal, parker, overganger, øystruktur og fellesgater. – Det er forventet at kommunen stiller opp på det som har nytteverdi for hele kommunen, sier Nesheim i kommentarene.

Inntekter

Fjordbyen gir Lier vekst. Den vil ta fart fra 2026. Da kan de første boligene stå innflyttingsklare. Fra det året kan Lier få en befolkningsvekst ut over prognosene til SSB.

Før 2030 vil Lier ha 30.000 innbyggere, 2500 mer enn i dag, men da må det altså investeringer til og Nesheim inviterer politikerne til å se på nye inntekter fra salg. 

I 2027 er det budsjetter 500 millioner i salgsinntekter. 
– Uten ekstraordinære inntekter på 500 millioner vil driftsresultatet bli negativt i perioden 2027–2031.

Nesheim foreslår nedsalg i Eidos. – Det må gjøres etter en gjennomtenkt strategi. Verdiene må forvaltes på en best mulig måte, skriver Nesheim som foreslår å innhente ekstern bistand for å utarbeide en strategi og bistå i prosessen.

Fjordbykontoret

I handlingsplanen legges det opp til videreføring av Fjordbykontoret. Også ny skole i Fjordbyen er lagt inn i handlingsplanen.
Sammen med infrastruktur er skolen lagt inn med 960 millioner kroner, fra 2024 til 2027.

Fjordbyen står for en tredel av de samlede investeringene Lier planlegger de neste ti årene. I tillegg kommer en milliard kroner til nytt renseanlegg, som ikke er en del av investeringsplanen.

Plan i november
2023 blir politisk preget av Fjordbyen. Eidos Eiendomsutvikling som utvikler områdeplanen på oppdrag fra Lier, leverer planforslaget 11. november.

Det skal behandles politisk i 2023. Først skal kommunen vedta ny kommunedelplan for samferdsel og infrastruktur, så kan områdeplanen vedtas.