Close
Logo
Top Image
Last Next

Søker sjef for fjordbyregulering

Kommunedirektør Sikke Næsheim søker sjef for fjordbyreguleringen.
Lier vil ansette ny kommunalsjef for steds- og samfunnsutvikling. Stillingen er lyst ut. Søknadsfrist er 17. juni. En av hovedoppgavene er knyttet til transformeringen av Lierstranda til Fjordbyen Lier og Drammen. Områdereguleringen skal behandles politisk i Lier neste år.

Eidos Eiendomsutvikling utarbeider planen for områderegulering på oppdrag for Lier kommune. Forslaget skal leveres til høsten. Så skal det politisk behandles. 

Lier har etablert eget Fjorbykontor. Leder for kontoret er Jan Willy Føreland. Han rapporterer til kommunalsjef for steds- og samfunnsutvikling. Det er den funksjonen Sikke Næsheim hadde før hun ble kommunedirektør. I dag er Thorgeir Bjerknes konstituert i stillingen. Det skjedde sist sommer. Nå ønsker Lier å få en permanent løsning.

Kommunalsjef for sted- og samfunnsutvikling inngår i kommunedirektørens ledergruppe.