Close
Logo
Top Image
Last Next

Sommerstille i Gilhusbukta

På Gilhus etableres nytt land, men i sommer blir det stille på anleggsplassen.
Nytt land på 200 mål etableres i den tidligere Gilhusbukta utenfor KIDs hovedkontor og lager i Lier. Først miljørenses bunnen, så fylles det store mengder rene steinmasser i fjorden. Sånn har det vært i flere år, men fra mandag 12. juli blir det feriepreg på anleggsområdet.

– Aktiviteten fra mandag 12. juni vil være under halvparten av normalen. I uke 29 blir det full stopp. Så vil det gradvis ta seg noe opp den siste uka i juli, før vi på nytt har normal anleggsdrift fra mandag 2. august, sier prosjektleder William Kornmo.

Han har stått i spissen for miljøoppryddingen og utfyllingen i Gilhusbukta for selskapet Gilhusbukta Sjøgrunn AS. Største eier i selskapet er Eidos Eiendomsutvikling AS.

Så langt er det fylt 4,8 millioner tonn stein. De første 3,5 millionene kom sjøveien, på lekter fra Langøya. Senere er stein kommet fra Bane NORs nye tunnel gjennom Strømsåsen i Drammen, hvor den nye Vestfoldbanen etableres og senere også fra Oslo storbylegevakt og andre store samferdselsprosjekter i Oslo.

Arbeidet med å etablere det nye landområdet på Gilhus startet i 2016 og er planlagt ferdig i 2028.

– Vi ligger foran tidsskjema. Det kan bety at vi kan avslutte høsten 2022 eller i 2024, avhengig av tilgangen på rene fyllmasser fremover. Det er gode nyheter for lokalsamfunnet. Jo tidligere vi kan avslutte, desto kortere blir belastningen for samfunnet, sier Kornmo.