Close
Logo
Top Image
Last Next

Trekkplaster på Levende by

Mark Davy som jobber for Lier med Fjordbyen, er trekkplaster på Levende by. 
Mark Davy har satt kultur og stedsutvikling i sentrum for mer enn 500 stedsutviklingsprosjekter globalt. I september var han trekkplaster for Fjordbyen symposium på Store Gilhus gård.  Der møttes administrasjonen i Lier, kulturkontoret, planleggere, utbyggere og eiendomsbesittere i Fjordbyområdet og politikere. Der handlet det om kunst og kultur i stedsutvikling. 

– Oppgaven er å finne en unik identitet, som har høy troverdighet og er noe alle vil ta del i. Det styrker verdien på store utviklingsprosjekter, sier Davy.

I oktober er han trekkplaster og en av de viktige stemmene på scenen på Levende by-konferansen i Bergen. Dit reiser Lier med en dedisert delegasjon. For Lier er deltakelsen og utviklingen på Levende by-konferansen en oppfølging fra symposiet i september og en del av grunnarbeidet for utvikling av kunst og kulturstrategien for Fjordbyutviklingen som politikerne samlet seg bak tidligere i år.

Mark Davy står bak Futurecity, et London-basert selskap som jobber globalt med utvikling av identitet og utvikling av unike markører for transformasjonsområder over hele verden. Ofte handler det om større byområder. Andre ganger om større signalbygg som skal ha en funksjon og interesse ut over seg selv. 

– Fjordbyområdet har i dag ingen identitet som et sted noen bor eller oppsøker i fritiden. Det gir et enormt potensial. Det betyr at identiteten kan formes på nytt, sier kulturrådgiver Nina Guzman Toft i Lier. Med seg til Bergen har hun blant andre Kjersti Wilhelmsen fra Fjordbykontoret, men også Geir Hagehaugen i Eidos og Line H. Fielding i Bakke AS, som begge representerer utbyggere i Fjordbyen.