Close
Logo
Top Image
Last Next

VR-tur i Fjordbyen på Lierdagene

På Lierdagene inviteres det til VR-tur (se bildet) i Fjordbyen. 
Lierdagene er tilbake etter pandemien og vil igjen ta posisjonen som den største og mest omfattende festivalen og møteplassen for liunger og lokalsamfunnsaktører i Lier. Årets festival har et fyldig og variert program fra klokken 18 fredag 2. juni til klokken 16 søndag 4. juni. 

På søndagen blir det mulig å ta en virtuell tur inn i Fjordbyen. Adrian Lombardo (til venstre på bildet) fra Link arkitektur vil guide alle som ønsker å ta en digital tur i Fjordbyen. På bildet legger han til rette for Anne-Lise Johansen. Hun tok VR-turen under familiesøndagen på Store Gilhus gård tidligere i vår.

VR-turen vil ta deg inn i 3D-modellen som ligger til grunn i områdeplanen som nå er til politisk behandling. Modellen viser altså ikke nødvendigvis det ferdige resultatet, men byen slik planleggerne ser den for seg.