Close
Logo
Last Next

Dronetur over Fjordbyen-området

Vi har fløyet drone over Fjordbyen-området i mai i år. Se filmen her. 
Fjordbyen Lier og Drammen bygges for 16.000 beboere med like mange arbeidsplasser. Byen skal bygge opp under Lier kommunes nullvisjon. Her skal du bo, leve og jobbe bærekraftig i nærhetsbyen hvor gående og syklende er viktigere enn bilister. 

Forvandlingen på Brakerøya og Lierstranda fra industri, lager og logistikk er på gang allerede. Samtidig er området fortsatt i all hovedsak uberørt av den kommende forvandlingen. Vi har tatt turen over området med en drone nå i mai. Det er en flytur på cirka 2,5 minutter.

Sykehuset vokser fram. Bygging av Drammen Helsepark er på gang. Sykehuset har fått ny innfartsvei. I motsatt ende er Gilhusbukta renset for 170.000 tonn sterkt forurensede masser og fylt ut. Nå er bukta forbelastet med 1,7 millioner steinmasser. Senere skal forbelastningen fjernes og kanaler graves ut.

Områdeplanen er ute på offentlig høring. Her kan du si din mening om planen. Høringsfristen er 2. juni. Lier kommune legger opp til annengangsbehandling i august og september. Det kan ligge an til mulig byggestart i 2025, viser Lier kommunes fremdriftsplan.
 
Picture