Close
Logo
Top Image
Last Next

Etablerer egen referansegruppe

Fjordbykontoret inviterer interesserte til å delta i ny referansegruppe.
Fjordbyen-planen er utviklet sammen med nærmiljøet. Flere tusen innspill er notert, bearbeidet, vurdert og innarbeidet i områdeplanen, som ble overlevert Lier kommune 11. november i fjor.

Samspillet med nærmiljøet ønsker Lier kommune å videreføre. Fjordbykontoret inviterer alle til å delta i en nyopprettet referansegruppe.

– Vi planlegger første møte i juni. Det er etter høringsfristen. Den utløper 2. juni. Det betyr at  kommentarer og mulige innsigelser til områdeplanen og Kommunedelplanen for samferdsel og infrastruktur er kjent. Det er viktig for oss å ha god og nær dialog med referansegruppa hvor særskilt engasjerte vil delta, sier Jan Willy Føreland. Han leder Fjordbykontoret.

De første medlemmene i referansegruppa er på plass. Der kommer blant andre ressurspersoner fra sportsfiskemiljø og båtforeningen til å delta.
– Vi har plass til mange flere, og vi ønsker oss flere medlemmer i referansegruppa, sier Føreland.

Invitasjon sendes lag og foreninger i Lier. 
– Vi tenker ikke begrensninger på hvem som kan delta. Alle med interesse kan melde seg. Hensikten er å gi informasjon og få tilbakemeldinger. Vi ønsker å høre hva medlemmer i referansegruppa tenker og høre hva som er viktig for dem, sier Føreland.