Close
Logo
Top Image
Last Next

Byggestart – ny rute for myke trafikanter

Gående og syklende sluses utenfor anleggsområdet for sykehuset og helseparken.
Fjordbyens første byggeprosjekter gir nye traseer for gående og syklende. Nå stenges veien langs jernbanelinja på Brakerøya. Den veien har vært en snarvei forbi byggeplassen for sykehuset.

Du kan fortsatt gå og sykle bilfritt på Lierstranda mellom Lier og Drammen, men nå er løsningen å gå eller sykle via Elveparken. Traseen som følger jernbanelinja ble stengt tirsdag 1. mars.  

Elvepromenaden forblir åpen og tilgjengelig for gående og syklende mellom Lier og Drammen. Veien langs jernbanelinja stenges som resultat av anleggsarbeid.

Byggestart for Drammen Helsepark er årsaken. Tidligere er smetten langs Drammen Fjernvarme stengt. Nå stenges veien langs jernbanelinja.

Syklende og gående får informasjon om alternativ rute i begge ender av anleggsområdet.

Nytt sykehus og Drammen Helsepark er to store bygge- og anleggsprosjekter. Totalt bygges 200.000 kvadratmeter på den tidligere ABB-tomta. Nye veier og parkanlegg anlegges. Det nye sykehuset har reist seg fra grunnen. Helseparken har oppstart nå på nyåret. 
Åpningen av sykehuset er planlagt i mai 2025. Samtidig åpner første byggetrinn i helseparken.