Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Last Next

14.600 besøkende på kunst og kultur

Store Gilhus Gård er besøkt av 14.600  siden 2021, viser ny rapport.
Lier kommune overtok Store Gilhus gård i 2021. Da hadde den vært i Drammen kommunes eie i flere tiår. Gården er en grønn møteplass og identitetsbygger for Lier og Fjordbyen.

Gårstunet er regnet som verneverdig og et av Liers viktigste og mest intakte kulturmiljøer.  Derfor er det viktig å ivareta hovedpreget for bygninger, tun og parkområdet. Siden kjøpet og fram til i dag er lite skjedd, ut over salg av matjorda. Gården står som den gjorde og brukes som lager for kommunen og Lier Bygdetun.

Ansvaret for byggene ligger hos Lier eiendomsselskap. Kultur og fritid i kommunen har siden kjøpet i 2021 stått bak en rekke arrangementer og aktiviteter i kortere perioder på gården. Nå foreligger rapporten for "Prøveprosjekt – kultursenter og møteplass". Der oppsummeres erfaringene. De viser at gården er blitt en viktig møteplass. 

Oppsummert er arrangementene besøkt av over 14.000. Kunst og utstillinger har trukket flest. I tillegg kommer familiesøndager, Matveien-arrangementer, et symposium, Mat Camp for skole-elever, skolebesøk og omvisning.

Kulturkontoret har engasjert bredt. 47 ulike aktører og 16 formelle samarbeidspartnere er engasjert gjennom de ulike arrangementene. 

Avklare bruk

Nå skal Lier avklare fremtidig bruk av gården, som mange tenker kan spille på lag med den kommende skolen i fjordbyen. Den kan bli en viktig ute- og  møteplass og kan ha en rolle mot skole,  barnehage, kunst og kultur.

Nå trykkes det likevel på pauseknappen. For hvert arrangement er det søket om midlertidig brukstillatelse. 

– Bruk er det beste vern, men gården har behov for verdibevarende tiltak og oppgradering av el-anlegg i låven og hovedhuset. Også kjøkkenfasiliteter og møtefasiliteter trenger oppgradering og faste driftsrammer for midlertidig bruk, tilsyn og renhold, viser saksfremlegget til kommunestyrets møte i desember. Det er nå er politisk behandlet og legger grunnlag for å avklare fremtidig bruk.