Close
Logo
Top Image
Last Next

Baner vei til og for helseparken

Ny undergang og nytt jernbanespor er viktige prosjekter for den nye fjordbyen.
Ny undergang med fire felt skal gi ny hovedfartsåre inn til helseparken og sykehuset på Brakerøya. Det kommer på plass i sommer. I påsken ble sidesporet for jernbanen inn til tollageret på Lierstranda lagt om. Også det er et viktig samferdselsprosjekt for det som skjer på Brakerøya om dagen.

Den nye undergangen inn til helseparken og sykehuset på Brakerøya er under bygging. Arbeidene har pågått en stund og er godt synlige for veifarende forbi Brakerøya.

Det er AF gruppen som gjør jobben. Forskalingsarbeidet og byggingen av selve undergangen følger en stram tidsplan. Det hele bygges i forkant. I sommer skal det flyttes på plass.

Da stanser Bane NOR togtrafikken. Det skjer mellom 26. juni og 8. august. Også i sommer skal Bane NOR utføre mye vedlikehold og oppgradering mellom fra Asker og Drammen. Ett av prosjektene er ny undergang på Brakerøya. 

I påsken i år stanset Bane NOR trafikken noen få dager. Da kom det nye sidesporet på Lierstranda (se bildet under) på plass. Sporomleggingen henger nøye sammen med nytt sykehus som er under bygging og den nye helseparken som har byggestart til vinteren.
 
Picture