Close
Logo
Top Image
Last Next

Kunstutstilling søndag

Anne-Britt Rye er en av finalistene for permanent kunst i Fjordbyen.

Det er også arkitekten og kunstneren Milo Galdi Lavèn (bildet over). De stiller ut sine skisseprosjekter i hver sin konteiner på KID-kaia på Gilhus. I den tredje møter du Gunila Bandolin.

Skisseutstillingen Kunst i Fjordbyen ble åpnet 23. august. Et av kunstverkene skal bli permanent utstilt. Hvilket av verkene som vinner og som får offentlig finansiering, avgjøres 1. oktober.

Lier kommune har møtt finalistene som på denne videoen viser og forklarer sitt prosjekt. Om du ennå ikke har sett utstillingen, så er videoen en mulighet til å bli kjent med finalistbidragene i skisseutstillingen.

Vil du oppleve det hele på nært hold, er det fortsatt mulig. Søndag 13. september åpnes konteinerne for publikum mellom klokken 14 og 16. I tillegg er det en ekstra mulighet tirsdag 15. september mellom 11.30 og 12.20. Da må du melde deg på. Det gjør du ved å sende en e-post til ngt@lier.kommune.no

Kunstnerne i finalen
Milo Galdi Lavèn ( Sverige) er en arkitekt og kunstner som bor i Stockholm. Han jobber i store formater i det offentlige rom. Hans arbeider er som regler interaktive og steds- og kontekstspesifikke. Han arbeider innenfor feltet, arkitektur, installasjon, lys og lyd. 

Gunila Bandolin (Sverige) er en skulptør som lenge har jobbet med offentlige rom i sentrum. Hun har laget kunstverk i uterommet i mange byer og steder i Sverige og utlandet. Bandolin har vært professor innenfor kunst og landskapsarkitektur på flere høyskoler og universiteter i Sverige. 

Anne-Britt Rage (Norge) er statsviter og konseptkunstner med bakgrunn fra forskningsinstitusjonen PRIO, Stellenbosch Universitetet i Sør-Afrika og Statens kunstakademi. Hun har jobbet mange år i Berlin, Barcelona, Marseille, St. Petersburg/Kronstadt og Cape Town/Stellenbosch hvor hun har initiert og gjennomført prosjekter med hovedvekt på migrasjon, fremmedfrykt og økologisk landbruk. 

Anneke von der Fehr (Norge) er en kunstner som jobber med foto, video, skulptur og installasjon, som ofte er kontekstuelle og stedsspesifikke. Hun har hatt en rekke separate og gruppeutstillinger i Norge og i utlandet. 

Christel Fetzer (Tyskland) arbeider med installasjoner som reflekterer rundt fenomenet designet natur som levende sted og/eller bosted. Hun utvikler fargekomposisjoner i minimalistiske former som konkurrerer med den ville veksten i det omkringliggende landskapet. 

Radwan Zanhar (Syria) er landbruksingeniør. Han har jobbet med Aquaponics systemer med null utslipp i Syria og Tyrkia. Zanhar er opptatt av skogbruk og miljø og jobber for tiden med fisk og rent hav. Han er bosatt i Drammen.