Close
Logo
Top Image
Last Next

Satser tungt i Drammen

– Nybrottsarbeid, sier utviklingsdirektør Morten Austestad i Bane Nor Eiendom. 
Han ser for seg tunge investeringer for å realisere visjonen om Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling.
– Ved stasjonen i Drammen har vi investert nærmere 800 millioner. I helseparken snakker vi potensielt om tre-fire milliarder over åtte år, sier han.

Bane NOR Eiendom og Eidos Eiendomsutvikling står sammen bak helseparken. Selskapene eier 50 prosent hver av Drammen Helsepark AS.

Nybrottsarbeid
– Vi synes helseparken er et morsomt prosjekt. Vi har ikke bygget helsepark før, så det er nybrottsarbeid for oss. Vi har en god og fruktbar dialog med Helse Sør-Øst, og det vi skal bidra med, er det som kommer utenom selve sykehuset. For eksempel utdanningsinstitusjoner innen helse- og omsorgsfag, pasient- og pårørendehotell og helsehus og legevakt, sier Morten Austestad.

Byggestart for helseparken er 2021. De første byggetrinnene skal åpnes samtidig med det nye sykehuset. Der er offisiell åpning planlagt i mai 2025.

Kan ta risiko
– En fordel vi har, er at vi har store, finansielle muskler. Det betyr at vi kan ta risikoen ved å igangsette et prosjekt selv om vi ikke har fylt opp alle kvadratmeterne med leietakere ved byggestart. Det gjorde vi for eksempel med det nye kontorområdet ved stasjonen, Drammen Business Center.  Der kom Statens vegvesen inn med IT-avdeling.

– Da skapte vi en motsatt pendlervei – folk dro fra Oslo til Drammen for å jobbe. Dermed begynte snøballen å rulle, og nye leietakere og arbeidsplasser ble etablert. For oss er det en fin bonus at vi kan legge til rette for nye arbeidsplasser i distriktet, samtidig som vi følger opp samfunnsoppdraget vårt om å få flere til å bruke toget, sier Austestad.

Egen identitet
– Drammen har skapt en ny, egen identitet som by – og vi i Bane NOR Eiendom vil være med på å forsterke denne utviklingen, sier utviklingsdirektør Morten Austestad i Bane NOR Eiendom.

– Vi sitter på store og sentrale tomter flere steder i Drammen – og vi ønsker å foredle disse etter beste evne, sier Austestad.

Så langt har Bane NOR Eiendom bygget Quality Hotel River Station og Drammen Business Center. Og har mer enn helseparken i sine planer i Drammen.
–Vi satser tungt og langsiktig i Drammen – her skal vi være lenge, sier Austestad.