Close
Logo
Top Image
Last Next

Områdeplanen er levert til Lier

Forslaget til områdeplan ble levert Lier kommune fredag 11. november. 
Eidos Eiendomsutvikling har signert forslaget, utarbeidet på oppdrag for Lier kommune. Fredag 11. november klokken 11:00 ble forslaget levert. Med seg på seansen hadde Eidos representanter fra rådgivningsgruppen som har deltatt i arbeidet.
På bildet er Ina Jacobsen i Multiconsult, Ellen Flatøy og Camilla Akre i Link, Geir Hagehaugen og Anders Edbo i Eidos og ordfører Gunn Cecilie Ringdal og kommunedirektør Sikke Næsheim i Lier kommune. 

Forslaget viser at fjordbyen kan bygges med 940.000 kvadratmeter. Det er på et vis resultatet av prosessen Bjørn Rune Gjelsten startet da han la fram tegningene for en fjordby med 1000 innbyggere på Lierstranda i 2006. Forslaget som nå ligger i Lier kommune, gir rom for 8.000 boliger. 
Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal tok imot planen.

– Her har vi Norges største byutviklingsprosjekt. Lierstranda skal forvandles fra industri, lager og logistikk til en miljøvennlig og bærekraftig by. Det sittende kommunestyret skal vedta planen. Der er målet, sa hun under overleveringen på Haugestad i Lierbyen.

Først sykehus

Fjordbyen er allerede under bygging. I 2019 startet Helse Sør-Øst bygging av nye Drammen sykehus. Sist vinter startet byggeprosessen for Drammen Helsepark. Det er byggeprosjekter på 220.000 kvadratmeter. Utvidelse av Drammen fjernvarme er på gang og den tidligere Monter-tomta er under utvikling. I den nye helsebydelen er det med andre ord byggeprosjekter på rundt 250.000 kvadratmeter.

I områdeplanen for resten av fjordbyen legges det til rette for 940.000 kvadratmeter. Det aller meste er boliger, men planen inneholder også næringsbygg på 200.000 kvadratmeter og offentlige bygg på 40.000 kvadratmeter.

16.000 beboere

Den nye byen planlegges for 16.000 beboere og 16.000 arbeidsplasser. Inn kommer også butikker, kontorarbeidsplasser, parker, strandpromenader, badeanlegg, servicebedrifter, barnehager og skoler.

Ambisjonene er høye. Fjordbyen skal bidra til nullutslippssamfunnet. Fjordbyen blir bærekraftig. Gående og syklende er viktigere enn biler.

Nærhetsby

– Fjordbyen blir en nærhetsby. Ingen skal ha mer enn 500 meter til nærmeste holdeplass for buss. Rundt holdeplassene etableres butikker og serviceanlegg folk trenger i hverdagen, sier prosjektdirektør Geir Hagehaugen i Eidos. 

Det er 19 grunneiere innenfor reguleringsområdet. Størst er Eidos på området på en million kvadratmeter landareal. I tillegg er store arealer satt av for kanaler. En øystruktur skal etableres.

– Vann, luft, natur, plante- og dyreliv er stikkord bak kanalene. Det tilfører merverdi for folk og natur, sier Hagehaugen.

Lagt grunnlaget

– Ambisjonen har vært å gi det beste grunnlaget for Fjordbyen gjennom en robust og god plan som kan gjennomføres. Jeg føler meg trygg på at vi vil lykkes gjennom fortsatt godt samarbeid, sier adm. direktør Anders Edbo i Eidos.

Kommunaldirektør Sikke Næsheim har nå overtatt ansvaret for planen.

– Overleveringen er et stort øyeblikk for kommunen. Lier blir en helt ny kommune. Lierstranda skal bli et godt sted for alle innbyggerne i kommunen, sier Næsheim.

Byggestart i 2025

Fjordbykontoret i Lier er i gang med å jobbe fram innstillingen til politikerne.

– Vi har startet møteserie med grunneierne. Samtidig jobber vi med kommunedelplan for samferdsel. Den må på plass før områdeplanen kan vedtas. Ambisjon en er å legge til rette for førstegangsbehandling tidlig på nyåret, endelig vedtak i 2023 og mulig byggestart i 2025, sier Jan Willy Føreland som leder Fjordbykontoret i Lier kommune.
 
Picture